Sademevesi Ihastes.

kaev

Üles on pandud “Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2030” Kuna Uus-Ihastes sademevee kanalisatsiooni ikka veel pole, siis tasub lugemist. Mõned väljavõtted Ihaste linnaosa puudutavatest asjaoludest:

 

Valgala 24 (Ihaste). Nii Uus- kui Vana-Ihaste sademevee ärajuhtimiseks on koostatud eelprojektid, mis on kajastatud skeemil. Valgala kõrgematel aladel on sademevesi planeeritud kokku juhtida torustikega ning allpool Emajõe mõju alal suunatakse torud kraavidesse. Vana-Ihaste piirkonnas on torustikud suuremas osas välja ehitatud. Uus-Ihastes puuduvad sademeveetorustikud täielikult.

Seni on kavas rahastada lahkvoolse torustiku rajamist liitumistasude arvelt, linna eelarvest, AS Tartu Veevärgi kasumi arvelt ja võimalike selleks eesmärgiks eraldatavate rahaliste abide arvelt. Sademeveekanalisatsiooni arendamiseks on ette nähtud investeerida 2016 -2030 igal aastal 1,5 kuni 1,75 miljonit eurot

Rahanduministeerium logo