Teade detailplaneeringu avalikust väljapanekust

luunja

Luunja vallavalitsus teatab, et vald korraldab Veibri külas asuva Tilia maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 24.04.-07.05.2017.

 
Planeeringuala suurus on umbes 6 ha. Planeeringu koostamise käigus on planeeringuala laiendatud. Planeeringuga nähakse ette 23 üksikelamu maa krundi moodustamine suurustega ligikaudu 1500-3000 m². Kruntidele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse Veibri tee ümberehitamine kuni linna piirini. Detailplaneeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Planeeringulahendus on kooskõlas valla üldplaneeringuga.

 
Planeeringuga saab tutvuda lahtiolekuaegadel Luunja vallamajas ja Lohkva raamatukogus ning valla veebilehel http://www.luunja.ee/planeeringud.
Vallavalitsus märgib, et avaliku väljapaneku korraldamise eesmärgiks on avalikkuse kaasamine planeeringu koostamise protsessi, et välja selgitada kõikide planeeringust huvitatud isikute seisukohad planeeringu lahenduse osas. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.

 

 

Evelin Karjus
planeeringu- ja haljastusspetsialist
7417217, evelin@luunja.ee

Rahanduministeerium logo