Ihaste ajalugu

Ihaste jaotub lõunapoolseks, varem rajatud Vana-Ihasteks ning sellest männimetsaga eraldatud kirdepoolseks Uus-Ihasteks.

 

1968. aastal jagati Vana-Ihastes 28 aianduskooperatiivile laiali 745 krunti. Suvilakrunte jagati ettevõtete ja asutuste ametiühingute kaudu. Aianduskooperatiivide planeeringu autor on Maie Ilumäe. Aastatel 2007–2008 rajati Vana-Ihastesse torustikud, mis võimaldasid ka selle piirkonna elanikel liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Vana-Ihaste madalamaid alasid kimbutab üleujutus. Nii on erakorralise uputuse aastatel (näit 2009, 2010) olnud Ranna puiestee, Salutähe tänav ja Ihaste tee osaliselt vee all ning liiklus seal suletud.

 

Uus-Ihaste rajamise aluseks olnud planeering kehtestati 1989. aastal. See on eramute ja ridamajade rajoon. Uus-Ihaste tänavad on nimetatud Pallase koolkonna kunstnike järgi. Esimesed ridamajad kerkisid Starkopfi tänaval ja Pallase puiesteel. Aastal 2004 rajati aadressil Nõlvaku 14 Anne joogiveepuhasti, mis on kindlustanud Annelinna ja Ihaste elanikele kvaliteetse joogivee. Ihaste on Tartu oli pikka aega ainus kauplusteta linnaosa, 2016 aastal avati esimene kauplus “Ihaste Konsum”. Ihastes asub  Nõlvaku 12 asuv Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse eakate hooldusosakond.

 

Lastekaitsepäeval 2010 avati Pallase puiestee 43 krundil laste mänguväljak. Eduard Wiiralti tänava ääres metsalagendikul (ihaste Spordipagis) on 380-meetrine hakkepuiduga kaetud jooksurada, võrkpalliplats, kaks üldkehalise ettevalmistuse linnakut, lõkke- ja grillimiskohad (neist üks katuse all). Kiigemäel on korvpalliväljak. 2010. aastal valmis 3,7 kilomeetri pikkune jalg- ja jalgrattatee Turusillast Vana-Ihaste esimeste majadeni.

 

Ihastes on asunud kiviaegne asula, mille asupaika tänapäeval nimetatakse Uus-Ihaste asulakohaks Then pick up snapseed as well celltrackingapps.com to round out your editing toolset.

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
Really Simple CAPTCHA is not enabled
*Required field
Rahanduministeerium logo